Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jsou sociální službou, která poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, které se v důsledku sluchového postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Služba pomáhá snižovat a minimalizovat sociální vyloučení těchto rodin.

 

Poslání služby

Rodinám s dětmi, ve kterých má někdo ze členů sluchové postižení, pomáháme zvládat náročnou životní situaci. V rodině podporujeme rozvoj komunikačních a sociálních dovedností prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života.

Cíl služby

Rodina s dětmi, ve které některý její člen má postižení sluchu a má v důsledku poskytnuté služby nastavený vhodný způsob komunikace v rámci rodiny i ve společnosti. Rodina je schopna svoji situaci zvládat samostatně a podle svého zájmu se zapojuje do běžně dostupných aktivit ve společnosti.

Cílová skupina služby

Uživateli sociálně aktivizační služby se mohou stát rodiny s dítětem či dětmi ve věku od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové nebo kombinované postižení (přičemž jedno z postižení je sluchové). Rodiny žijí na území Hlavního města Prahy, Středočeského, Ústeckého, Pardubického, Královehradeckého a Moravskoslezského kraje. Konkrétně jde o:

  • rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let;
  • rodiny s dětmi s kombinovaným postižením od 0 do 18 let, přičemž jedno z postižení je sluchové;
  • rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové postižení (např. neslyšící rodiče se slyšícím dítětem).

Jak v praxi sociálně aktivizační služba probíhá?