Raná péče

Raná péče

Služba rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam je registrována mezi službami sociální prevence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Svou činnost vykonává v souladu se standardy kvality a zákonným rámcem dle §54 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Poslání služby        

Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

Cíl služby     

Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou. Rodina a dítě spolu umí komunikovat tak, aby byl podporován celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby. Rodina umí využívat své vlastní zdroje, zná další možnosti podpory a dle svého zájmu se zapojuje do běžně dostupných aktivit pro dítě a rodinu.

Cílová skupina služby     

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku od 0 do 7 let žijící na území České republiky. Služby mohou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné služby, maximálně do sedmi let věku dítěte.

Službu poskytujeme podle místa bydliště rodin ze dvou pracovišť.
1. Praha –  Raná péče Čechy
(rodiny s dětmi s postižením sluchu raného věku žijících na území Hlavního města Prahy, Jihočeského, Karlovarského, Královéhradeckého, Libereckého, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého kraje a části kraje Pardubického, konkrétně území obce s rozšířenou působností Pardubice, Chrudim, Holice, Vysoké Mýto, Přelouč)
2. Olomouc – Raná péče pro Moravu a Slezsko
(rodiny s dětmi s postižením sluchu raného věku žijících na území Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a části kraje Pardubického, konkrétně území obce s rozšířenou působností Česká Třebová, Litomyšl, Hlinsko, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Žamberk, Ústí nad Orlicí).

Služba rané péče je pro klienty dobrovolná, tedy o jejím využití se rodiče rozhodují sami na základě vlastního uvážení.

Pracovní tým rané péče

Náš pracovní tým je složen převážně z poradenských pracovníků – poradců rané péče. Při práci s klienty, rodiči a dětmi s postižením sluchu, se pohybujeme na pomezí mezi oblastí speciálně pedagogickou, psychologickou, sociální i zdravotní, proto naše vzdělání musí odpovídat vysokému standardu ve všech těchto oborech. Vzhledem k rychlému vývoji a pokroku, zejména v oblasti technologií, se stále průběžně vzděláváme a snažíme se sledovat nové trendy.
Poradci rané péče, stejně jako další pracovníci (vedoucí služby, metodik, koordinátor), splňují profesní předpoklady stanovené MPSV. V našem týmu převažují speciální pedagogové, dále absolventi psychologie, pedagogiky a sociální práce s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním.
Řídíme se jednotnými požadavky na tuto profesi stanovenými Asociací rané péče České republiky - celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče, jejímiž jsme aktivními členy. Obě naše pracoviště jsou držiteli garance kvality poskytované služby, kterou na základě šetření Asociace rané péče ČR uděluje.

Jak v praxi raná péče probíhá?