• Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.
 • Hábova 1571, 15500 Praha 5
 • IČ 00499811
 • slider

  Pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny

 • 11807677_869517843128830_7434671847193913057_o
 • 2017-12-01-16-18-16
 • 2017-12-01-17-23-09
 • 12

Kde nás najdete

Karlovarský krajÚstecký krajPlzeňský krajJihočeský krajPrahaStředočeský krajVysočinaJihomoravský krajZlínský krajMoravskoslezký krajOlomoucký krajPardubický krajKrálovéhradecký krajLiberecký kraj

Působíme v celé České republice.
V aktivní mapě najdete, jaké služby
ve Vašem kraji poskytujeme.

Služby

Sociálně aktivizační služby

ico-aktivity
Název službySociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Identifikátor8535980
Místo poskytování službyHábova 1571, 155 00 Praha 5
Chemiků 129, 530 09 Pardubice
Repinova 19, 772 00  Ostrava / 28. října 286/10, 702 00 Ostrava
Územní působnost služby Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Pardubický kraj, Královehradecký kraj a kraj Moravskoslezský
Forma službyambulantní, terénní
Provozní doba službyambulantní:

pondělí:9:30 – 12:00 (Ostrava, 2. a 4. pondělí v měsíci)
14:00 – 18:30 (Ostrava, 2. a 4. pondělí v měsíci)
úterý:8:00 – 16:00 (Praha)
středa:8:00 – 16:00 (Praha)
9:00 – 18:00 (Pardubice)
čtvrtek:8:00 – 16:00 (Praha)
9:00 – 18:00 (Pardubice)

terénní:
pondělí až pátek: 8:00 – 16:00

Kapacita služby100 uživatelů
Cena službyslužba je poskytována bezplatně
Poslání služby Poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se v důsledku sluchového postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pomáhat snižovat a minimalizovat sociální vyloučení těchto rodin.
Cíle služby
 • Poskytovat informace potřebné k porozumění specifikům sluchového postižení každé konkrétní rodině a tím snižovat dopady sluchového postižení na rodinu.
 • Pomáhat rodinám vyrovnávat se se sluchovým postižením a tím umožnit vytváření podmínek pro přijetí dítěte v rodině.
 • Podporovat a rozvíjet rodičovské kompetence, psychomotorický vývoj dítěte, komunikační, sociální a emoční dovedností dětí a rodičů.
 • Podílet se na snižování sociálního vyloučení rodin v kontextu sluchového postižení zprostředkováním kontaktu se společností, s osobami se sluchovým postižením a s dalšími rodinami v obdobné situaci.
Cílová skupina služby
 • Rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let
 • Rodiny s dětmi s kombinovaným postižením od 0 do 18 let, přičemž jedno z postižení je sluchové
 • Rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové postižení (např. neslyšící rodiče se slyšícím dítětem)

Uživateli SAS se mohou stát výše uvedené rodiny s dětmi z krajů, ve kterých má sociální služba registraci, a které procházejí náročnou životní etapou, hledají oporu v nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci, vyhledávají kontakt s ostatními rodinami, potřebují podporu rozvoje dětí, vzájemné komunikace, nebo poradit, jak dítě připravit na vstup do mateřské či základní školy.

Činnosti služby
 • Individuální konzultace (ambulantní a terénní, provázení rodiny náročným životním obdobím, podpora při uplatňování práv a zájmů, podporu v rodinné komunikaci, podpora při zvládání a řešení sociálně-ekonomické nepříznivé situace aj.)
 • Individuální nácvik rodičovských kompetencí a rozvoj dítěte (individuální rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj psychomotorického vývoje dítěte, podpora pozitivních vazeb mezi rodičem a dítěte, rozšiřování znakové a slovní zásoby)
 • Socioterapeutické skupiny pro rodiče a děti (zaměřené na vzájemnou interakci rodič-dítě, rozvoj a posílení sociálních dovedností, rozvoj komunikace mezi rodičem a dítětem a na vytváření přirozených vazeb mezi dětmi a rodiči, rozšiřování znakové a slovní zásoby)
 • Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny (učení se základům specifické komunikace s neslyšícími dětmi, základy znakového jazyka, rozšiřování znakové zásoby) – „Pravidelný trénink komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny“ v rámci socioterapeutických skupin, – „Úvod do komunikace s neslyšícím členem rodiny“ pro nově příchozí či ostatní členy rodiny uživatelů naší SAS (blok 4 setkání, kde se mohou účastníci seznámit s problematikou sluchového postižení a naučit se základní zásady komunikace s lidmi se sluchovým postižením, vč. balíčku základních a praktických znaků)  – „Odpolední trénink komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny“ pro rodinné příslušníky našich uživatelů SAS (1x/14 dní)
 • Odborné poradenství (z oblasti rehabilitace a kompenzace sluchové vady)
 • Zprostředkování kontaktu s jinými rodiči
 • Zprostředkování kontaktu s jinými odborníky (z oblasti logopedie, psychologie a speciální pedagogiky)
 • Podpůrná rodičovská skupina pro uživatele SAS (sdílení vzájemných zkušeností a hledání odpovědí na své otázky)
 • Vzdělávací akce (přednášky, besedy s odborníky, s dospělými neslyšícími či s rodiči neslyšících dětí)

Specifika služby jsou dána odborností sociálních pracovníků specializovaných na sluchové postižení se znalostí znakového jazyka a zvolenými formami a metodami poskytování služby (individuální i skupinové aktivity, práce s celou rodinou, ambulantní i terénní).

Zásady poskytování služby
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – pomoc či podpora je poskytována pouze v nezbytné míře dle individuálních potřeb a přání uživatele.
 • PARTNERSTVÍ – vztah mezi pracovníkem a uživatelem je založen na vzájemné spolupráci, ve službě je kladen důraz na oboustranný a rovnocenný vztah. Pracovníci respektují vlastní vůli a názory uživatelů.
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE – vzájemná spolupráce při využívání různých typů sociálních služeb, spolupráce s rodinou, externími odborníky a dalšími institucemi.
 • ODBORNOST PRACOVNÍHO TÝMU – vzdělávání a rozvoj pracovníků, aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe, sledování aktuálních trendů v oblasti sociálních služeb a práce s uživateli.
Kontakt+420 773 023 292, ,

+420 722 461 245, , +420 733 710 004 (pouze SMS)

+420 734 752 900, 

Vedoucí službyMgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová ()
Dokumenty

Sociálně aktivizační služby (dále jen SAS) jsou určeny rodičům, kteří mají dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením nebo mají sami sluchové postižení a procházejí náročnou životní etapou, hledají oporu v nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci, vyhledávají kontakt s ostatními rodinami, potřebují podporu rozvoje dětí, vzájemné komunikace, nebo poradit, jak dítě připravit na vstup do mateřské či základní školy.

V případě zájmu o využívání SAS se na nás můžete obrátit telefonicky, sms nebo e-mailem a domluvit si první osobní setkání na jednom z našich pracovišť (Praha, Pardubice, Ostrava).

Na úvodním setkání získáte konkrétní informace o poskytovaných službách, průběhu a podmínkách jejich využívání, také pravidla a podmínky pro pobyt v prostorách SAS. Komunikace je přizpůsobena individuálním potřebám osob se sluchovým postižením (český znakový jazyk, mluvení doprovázené znaky, psaná forma, zřetelná artikulace v češtině). Převezmete si Pravidla a podmínky využívání SAS a Smlouvu o poskytování SAS k domácímu pročtení.

Uživatelem SAS se stáváte dnem uzavření Smlouvy o poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Ve Smlouvě je zanesen výčet smluvených služeb, rozsah a frekvence jejich využívání. Bude Vám přidělen klíčový pracovník, který Vás provází po dobu setrvání ve službě. Máte právo si vybrat z výčtu nabízených služeb ty, které Vám aktuálně nejvíce vyhovují. U socioterapeutických skupin pro rodiče a děti lze využívat takovou skupinu, do které Vaše dítě se sluchovým postižením spadá (rozdělení skupin je dle věku příp. mentálního vývoje dítěte). Nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy společně s klíčovým pracovníkem vypracujete individuální plán, ve kterém budou zaneseny konkrétní cíle a dílčí kroky vzájemné spolupráce. Individuální plán s Vámi bude průběžně vyhodnocován a přizpůsoben Vašim aktuálním cílům a potřebám. Dále s Vámi bude domluvena frekvence, četnost a místo využívání zvolených služeb. Na jednotlivá individuální či skupinová setkání se poté sami objednáváte.

Slyšící sourozenci dětí se sluchovým postižením mají možnost též navštěvovat Socioterapeutickou skupinu pro rodiče a děti, v takovém případě budou chodit do stejné skupiny, do které chodí jejich bratr či sestra se sluchovým postižením.

Harmonogram skupinových setkání listopad – prosinec 2018

Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová
vedoucí služby (kancelář Praha)
 Pokorna-Vrablecova
Mgr. Markéta Novotná
sociální pracovník, vedoucí pracoviště
Mgr. Dominika Graupnerová
sociální pracovník
 Graupnerova
Mgr. Aneta Tuzová
sociální pracovník
Kristýna Vlasáková, DiS.
sociální pracovník

Harmonogram skupinových setkání září – prosinec 2018

Harmonogram skupinových setkání leden – březen 2019

Na koho se u nás můžete obrátit:

Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová
vedoucí služby (kancelář Praha)
Bc. Romana Procházková, DiS.
sociální pracovník, vedoucí pracoviště
Mgr. Monika Koubová
sociální pracovník
Ing. Hana Jindrová
pracovník v sociálních službách

 

Aktuální projekty

Elektrárny OpatoviceKomunikujeme ve společném rytmu

 

Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením_Pardubický region

Harmonogram skupinových setkání září – prosinec 2018

Na koho se u nás můžete obrátit:

Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová
vedoucí služby (kancelář Praha)
pokorna.vrablecova@detskysluch.cz
Mgr. Lena Vaňková
sociální pracovník, vedoucí pracoviště
Mgr. Lena Vaňková
Bc. Veronika Kovalová
sociální pracovník
Bc. Jana Jungmannová
sociální pracovník
Mgr. Alena Barhoňová
sociální pracovník

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Praze

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
tel: +420 773 023 292
email:
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Novotná
Vedoucí služby: Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Pardubicích

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Chemiků 129, 530 09 Pardubice II – Polabiny
tel.: +420 722 461 245
e-mail: 
Kontaktní osoba: Bc. Romana Procházková, DiS.
Vedoucí služby: Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Ostravě

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Repinova 19, 702 00 Ostrava /  28. října 286/10, 702 00 Ostrava
+420 734 752 900
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Lena Vaňková
Vedoucí služby: Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová