• Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.
 • Hábova 1571, 15500 Praha 5
 • IČ 00499811
 • slider

  Pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny

 • 11807677_869517843128830_7434671847193913057_o
 • 2017-12-01-16-18-16
 • 2017-12-01-17-23-09
 • 12

Kde nás najdete

Karlovarský krajÚstecký krajPlzeňský krajJihočeský krajPrahaStředočeský krajVysočinaJihomoravský krajZlínský krajMoravskoslezký krajOlomoucký krajPardubický krajKrálovéhradecký krajLiberecký kraj

Působíme v celé České republice.
V aktivní mapě najdete, jaké služby
ve Vašem kraji poskytujeme.

Služby

Sociálně aktivizační služby

ico-aktivity
Název službySociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Identifikátor8535980
Místo poskytování službyHábova 1571, 155 00 Praha 5
Chemiků 129, 530 09 Pardubice
Repinova 19, 772 00  Ostrava / 28. října 286/10, 702 00 Ostrava
Územní působnost službyHlavní město Praha, Středočeský kraj, Pardubický kraj, Královehradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj
Forma službyambulantní, terénní
Provozní doba službyambulantní:

pondělí:9:30 – 12:00 (Ostrava – 2. a 4. pondělí v měsíci, na adrese Repinova 3043/19)
14:00 – 18:30 (Ostrava – 2. a 4. pondělí v měsíci, na adrese Repinova 3043/19)
úterý:10:00 – 16:00 (Praha)
středa:8:00 – 16:00 (Praha)
9:00 – 18:00 (Pardubice)
čtvrtek:8:00 – 16:00 (Praha)
9:00 – 18:00 (Pardubice)
pátek:9:00 – 13:00 (Ostrava – 2. a 4. pátek v měsíci, na adrese
28. října 286/10)

terénní:
pondělí až pátek: 8:00 – 16:00

Kapacita služby100 uživatelů
Cena službyslužba je poskytována bezplatně
Poslání služby Poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se v důsledku sluchového postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pomáhat snižovat a minimalizovat sociální vyloučení těchto rodin.
Cíle služby
 • Poskytovat informace potřebné k porozumění specifikům sluchového postižení každé konkrétní rodině a tím snižovat dopady sluchového postižení na rodinu.
 • Pomáhat rodinám vyrovnávat se se sluchovým postižením a tím umožnit vytváření podmínek pro přijetí dítěte v rodině.
 • Podporovat a rozvíjet rodičovské kompetence, psychomotorický vývoj dítěte, komunikační, sociální a emoční dovedností dětí a rodičů.
 • Podílet se na snižování sociálního vyloučení rodin v kontextu sluchového postižení zprostředkováním kontaktu se společností, s osobami se sluchovým postižením a s dalšími rodinami v obdobné situaci.
Cílová skupina služby
 • Rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let
 • Rodiny s dětmi s kombinovaným postižením od 0 do 18 let, přičemž jedno z postižení je sluchové
 • Rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové postižení (např. neslyšící rodiče se slyšícím dítětem)

Uživateli SAS se mohou stát výše uvedené rodiny s dětmi z krajů, ve kterých má sociální služba registraci, a které procházejí náročnou životní etapou, hledají oporu v nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci, vyhledávají kontakt s ostatními rodinami, potřebují podporu rozvoje dětí, vzájemné komunikace, nebo poradit, jak dítě připravit na vstup do mateřské či základní školy.

Činnosti služby
 • Individuální konzultace (ambulantní a terénní, provázení rodiny náročným životním obdobím, podpora při uplatňování práv a zájmů, podporu v rodinné komunikaci, podpora při zvládání a řešení sociálně-ekonomické nepříznivé situace aj.)
 • Individuální nácvik rodičovských kompetencí a rozvoj dítěte (individuální rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj psychomotorického vývoje dítěte, podpora pozitivních vazeb mezi rodičem a dítěte, rozšiřování znakové a slovní zásoby)
 • Socioterapeutické skupiny pro rodiče a děti (zaměřené na vzájemnou interakci rodič-dítě, rozvoj a posílení sociálních dovedností, rozvoj komunikace mezi rodičem a dítětem a na vytváření přirozených vazeb mezi dětmi a rodiči, rozšiřování znakové a slovní zásoby)
 • Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny (učení se základům specifické komunikace s neslyšícími dětmi, základy znakového jazyka, rozšiřování znakové zásoby) – „Pravidelný trénink komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny“ v rámci socioterapeutických skupin, – „Úvod do komunikace s neslyšícím členem rodiny“ pro nově příchozí či ostatní členy rodiny uživatelů naší SAS (blok 4 setkání, kde se mohou účastníci seznámit s problematikou sluchového postižení a naučit se základní zásady komunikace s lidmi se sluchovým postižením, vč. balíčku základních a praktických znaků)  – „Odpolední trénink komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny“ pro rodinné příslušníky našich uživatelů SAS (1x/14 dní)
 • Odborné poradenství (z oblasti rehabilitace a kompenzace sluchové vady)
 • Zprostředkování kontaktu s jinými rodiči
 • Zprostředkování kontaktu s jinými odborníky (z oblasti logopedie, psychologie a speciální pedagogiky)
 • Podpůrná rodičovská skupina pro uživatele SAS (sdílení vzájemných zkušeností a hledání odpovědí na své otázky)
 • Vzdělávací akce (přednášky, besedy s odborníky, s dospělými neslyšícími či s rodiči neslyšících dětí)

Specifika služby jsou dána odborností sociálních pracovníků specializovaných na sluchové postižení se znalostí znakového jazyka a zvolenými formami a metodami poskytování služby (individuální i skupinové aktivity, práce s celou rodinou, ambulantní i terénní).

Zásady poskytování služby
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – pomoc či podpora je poskytována pouze v nezbytné míře dle individuálních potřeb a přání uživatele.
 • PARTNERSTVÍ – vztah mezi pracovníkem a uživatelem je založen na vzájemné spolupráci, ve službě je kladen důraz na oboustranný a rovnocenný vztah. Pracovníci respektují vlastní vůli a názory uživatelů.
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE – vzájemná spolupráce při využívání různých typů sociálních služeb, spolupráce s rodinou, externími odborníky a dalšími institucemi.
 • ODBORNOST PRACOVNÍHO TÝMU – vzdělávání a rozvoj pracovníků, aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe, sledování aktuálních trendů v oblasti sociálních služeb a práce s uživateli.
Kontakt+420 773 023 292, ,

+420 722 461 245, 

+420 734 752 900, 

Vedoucí službyMgr. Lucie Hanzíková,
Dokumenty

Sociálně aktivizační služby (dále jen SAS) jsou určeny rodičům, kteří mají dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením nebo mají sami sluchové postižení a procházejí náročnou životní etapou, hledají oporu v nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci, vyhledávají kontakt s ostatními rodinami, potřebují podporu rozvoje dětí, vzájemné komunikace, nebo poradit, jak dítě připravit na vstup do mateřské či základní školy.

V případě zájmu o využívání SAS se na nás můžete obrátit telefonicky, sms nebo e-mailem a domluvit si první osobní setkání na jednom z našich pracovišť (Praha, Pardubice, Ostrava).

Na úvodním setkání získáte konkrétní informace o poskytovaných službách, průběhu a podmínkách jejich využívání, také pravidla a podmínky pro pobyt v prostorách SAS. Komunikace je přizpůsobena individuálním potřebám osob se sluchovým postižením (český znakový jazyk, mluvení doprovázené znaky, psaná forma, zřetelná artikulace v češtině). Převezmete si Pravidla a podmínky využívání SAS a Smlouvu o poskytování SAS k domácímu pročtení.

Uživatelem SAS se stáváte dnem uzavření Smlouvy o poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Ve Smlouvě je zanesen výčet smluvených služeb, rozsah a frekvence jejich využívání. Bude Vám přidělen klíčový pracovník, který Vás provází po dobu setrvání ve službě. Máte právo si vybrat z výčtu nabízených služeb ty, které Vám aktuálně nejvíce vyhovují. U socioterapeutických skupin pro rodiče a děti lze využívat takovou skupinu, do které Vaše dítě se sluchovým postižením spadá (rozdělení skupin je dle věku příp. mentálního vývoje dítěte). Nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy společně s klíčovým pracovníkem vypracujete individuální plán, ve kterém budou zaneseny konkrétní cíle a dílčí kroky vzájemné spolupráce. Individuální plán s Vámi bude průběžně vyhodnocován a přizpůsoben Vašim aktuálním cílům a potřebám. Dále s Vámi bude domluvena frekvence, četnost a místo využívání zvolených služeb. Na jednotlivá individuální či skupinová setkání se poté sami objednáváte.

Slyšící sourozenci dětí se sluchovým postižením mají možnost též navštěvovat Socioterapeutickou skupinu pro rodiče a děti, v takovém případě budou chodit do stejné skupiny, do které chodí jejich bratr či sestra se sluchovým postižením.

Harmonogram skupinových setkání září – prosinec 2019

Na koho se u nás můžete obrátit:

Mgr. Lucie Hanzíková
vedoucí služby (kancelář Praha)
 
Mgr. Markéta Novotná
sociální pracovník, vedoucí pracoviště
Mgr. Dominika Graupnerová
sociální pracovník
 
Mgr. Aneta Tuzová
sociální pracovník
Kristýna Vlasáková, DiS.
sociální pracovník
Bc. Kateřina Shonová
sociální pracovník

Harmonogram skupinových setkání září – prosinec 2019

Na koho se u nás můžete obrátit:

Mgr. Lucie Hanzíková
vedoucí služby (kancelář Praha)
Bc. Romana Procházková, DiS.
sociální pracovník, vedoucí pracoviště
Mgr. Monika Koubová
sociální pracovník
Ing. Hana Jindrová
pracovník v sociálních službách
Mgr. Adéla Kohoutová
psychoterapeut (DPP)

 

Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením_Pardubický region

 Harmonogram skupinových setkání září – prosinec 2019

Na koho se u nás můžete obrátit:

Mgr. Lucie Hanzíková
vedoucí služby (kancelář Praha)

Mgr. Lena Vaňková
sociální pracovník, vedoucí pracoviště
Mgr. Lena Vaňková
Mgr. Veronika Kovalová
sociální pracovník
Bc. Veronika Rojíčková
sociální pracovník
Mgr. Alena Barhoňová
sociální pracovník (DPP)
PhDr. Anna Jiříčková
psychoterapeut (DPP)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Praze

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
tel: +420 773 023 292
email:
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Novotná
Vedoucí služby: Mgr. Lucie Hanzíková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Pardubicích

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Chemiků 129, 530 09 Pardubice II – Polabiny
tel.: +420 722 461 245
e-mail: 
Kontaktní osoba: Bc. Romana Procházková, DiS.
Vedoucí služby: Mgr. Lucie Hanzíková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Ostravě

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Repinova 19, 702 00 Ostrava
28. října 286/10, 702 00 Ostrava
+420 734 752 900
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Lena Vaňková
Vedoucí služby: Mgr. Lucie Hanzíková