• Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.
  • Hábova 1571, 15500 Praha 5
  • IČ 00499811
  • slider

    Pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny

  • 11807677_869517843128830_7434671847193913057_o
  • 2017-12-01-16-18-16
  • 2017-12-01-17-23-09
  • 12

Kde nás najdete

Karlovarský krajÚstecký krajPlzeňský krajJihočeský krajPrahaStředočeský krajVysočinaJihomoravský krajZlínský krajMoravskoslezký krajOlomoucký krajPardubický krajKrálovéhradecký krajLiberecký kraj

Působíme v celé České republice.
V aktivní mapě najdete, jaké služby
ve Vašem kraji poskytujeme.

Služby

Informační a vzdělávací služby

ico-informace

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje informační servis o sluchovém postižení nejen rodinám dětí se sluchovým postižením z celé České republiky, ale také odborníkům, úřadům, školám, studentům, novinářům a dalším.

Centrum pro dětský sluch Tamtam vydává měsíčník INFO-Zpravodaj, odborný čtvrtletník Dětský sluch, provozuje informační portál idetskysluch.cz, vydává odborné publikace, realizuje informační kampaně.

Prostřednictvím podpůrné organizace Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených poskytuje služby knihovny, která má v současnosti ve svém fondu cca 4000 titulů ze všech oblastí týkajících se života lidí se sluchovým postižením. Zapsaný spolek také realizuje prodej knih, DVD a pomůcek týkajících se problematiky sluchového postižení.

Centrum pro dětský sluch Tamtam vydává elektronický měsíční bulletin s názvem INFO-Zpravodaj. Bulletin INFO–Zpravodaj je primárně určený pro rodiče dětí se sluchovým postižením. Svým obsahem reaguje na aktuální změny v sociálním systému (sociální dávky, příspěvky, atd.) či opakující se dotazy klientů Tamtamu. Pomáhá čtenářům orientovat se v problematice sluchového postižení a poskytuje zejména rodičům dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením široké spektrum informací, které jim mohou pomoci při každodenní péči a výchově jejich dítě. Odpovědnou redaktorkou bulletinu je Bc. Romana Procházková ()

 

Kontaktní osoba
Mgr. Jana Fenclová
fenclová
Mgr. Růžena Flodrová
 ruzena.flodrova

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam vydává 4x ročně odborný magazín Dětský sluch. Přináší názory odborníků, zkušenosti rodičů i informace ze zahraničí na aktuální témata. Je určen především rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky, ale i odborníkům – lékařům, pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů. Časopis dětský sluch navazuje na časopis s názvem Info-Zpravodaj Magazín. Vybrané články ze starších čísel obou časopisů můžete najít na www.idetskysluch.cz.

 Aktuální číslo časopisu:

 

Časopis Dětský sluch je možné zakoupit v naší knihovně v Praze, nebo si jej můžete objednat na emailu . Roční předplatné tištěné verze časopisu stojí 400 Kč včetně poštovného.

Máte zájem o inzerci v našem časopisu? Kontaktujte nás prosím: 

Tiráž:
Dětský sluch, odborný magazín Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Vydává Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČO 00499811, tel.: 235 517 313, e-mail: www.detskysluch.cz
Vychází čtyřikrát ročně.
MK ČR E 17025
Redakční rada: Mgr. Jana Fenclová, Mgr. Martina Péčová, Mgr. Anna Kučerová, Ph.D.
Šéfredaktor: Lucie Křesťanová
Redakce: Mgr. Marta Höferová, Mgr. Lena Vaňková, Bc. Romana Procházková, DiS.
Grafické práce, sazba: Ing. Markéta Hovorková
Jazyková korekce: Michaela Šimková
Cena výtisku: 100 Kč
Roční předplatné (4 čísla včetně poštovného): 400 Kč
Tisk: Irbis – Jiří Uhlíř, zprostředkování výroby: Jiří Brůna JB, ISSN 2570-8473

Magazín Dětský sluch vychází za podpory MZ ČR.

LogoMZrtxt14035

 

 

Prostředí kulturních akcí je často spojeno s pozitivní atmosférou, ve které se podle našeho názoru daří nejlépe předávat osvětové informace o komunitě českých neslyšících, o jejich kultuře a jazyce. Tyto informace jsou zásadní pro vnímání komunity neslyšících jako členů kulturní a jazykové menšiny, jako osob, které navzdory nedokonalosti slyšení jsou schopné vést velmi kvalitní a samostatný život.

Naše organizace už od roku 2002 pravidelně pořádá tlumočené koncerty do českého znakového jazyka. Na nich pravidelně spolupracuje s profesionálními tlumočníky, kteří zajistí, že koncert je nejen příjemným estetickým zážitkem pro slyšící návštěvníky koncertu, ale zároveň jsou velmi silným kulturním zážitkem i pro samotné neslyšící.

Mezi další pravidelně zpřístupňované kulturní aktivity jsou tlumočená divadelní představení do českého znakového jazyka, která vytváří příležitost společného rodinného zážitku v situaci, kdy se v rodině setkávají slyšící a neslyšící rodinní příslušníci, tedy příslušníci s různými komunikačním prostředky, ale zároveň silným citovým poutem. Jsme přesvědčeni o tom, že společné zážitky tohoto typu, mohou rodinné vazby ještě více posilovat. Pravidelně spolupracujeme s Klubem Lávka (představení Jaroslava Duška), s Divadlem Kampa, Divadle Na Jezerce a Uměleckou říší loutek. Díky tomu jsme schopni zprostředkovat divadelní zážitek neslyšícím nejrůznějšího věku.

Velmi oceňovanou kulturní aktivitou je spolupráce s nejrůznějšími muzei a galeriemi. V současné době je to především Národní muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Národní galerie, započatá spolupráce je s Muzeem Kampa a Národním technickým muzeem. S těmito kulturními institucemi zprostředkováváme nejen komentované prohlídky v českém znakovém jazyce, ale zároveň připravujeme na míru workshopy, lektorované vzdělávací programy, procházky městem nebo prohlídky dlouhodobých expozic. Tyto nabídky vyhledávají nejen školská zařízení, ale především rodiče s neslyšícími dětmi, ale zároveň i dospělí neslyšící.

Jsme otevřeni jakékoliv další nové spolupráci. S nápady na oslovení konkrétních kulturních institucí stejně jako s dotazy ohledně oblasti zpřístupněných kulturních aktivit se obracejte na adresu

Kontaktní osoba

Mgr. Naďa Hynková Dingová
kultura@detskysluch.cz

Nada Hynkova Dingova 1

.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. poskytuje komplex odborných poradenských služeb
včetně poradenství psychologického, zajišťovaného Speciální psychologickou poradnou.

Speciální psychologická poradna
Cílovou skupinou poradny jsou osoby s různým typem sluchového postižení a jejich blízcí.
Psychologické poradenství je poskytováno v těchto oblastech:
 individuální poradenství, individuální psychoterapeutické poradenství;
 partnerské a rodinné poradenství;
 psychologická diagnostika, vypracovávání zpráv pro další odborníky;
 krizová intervence;
 metodická činnost;
 kontaktní centrum – nasměrování klientů na další odborníky (např. psychiatrie,
neurologie).

Diskrétnost ohledně Vašich osobních informací je zaručena.

Psycholožka ovládá znakový jazyk, má zkušenosti s osobami s různým typem sluchového
postižení.

Na konzultace je třeba se předem objednat e-mailem nebo SMS (viz kontakty).

 

Kontakt:

PhDr. Marie Bendová


tel: 235 517 313, 734 674 853
skype: FRPSPpsychpor

úterý 9:30 – 18:00

středa 8:00 – 16:30

jiný termín po dohodě

 

Na provoz Psychologické poradny přispívá

Praha

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se dlouhodobě věnuje zvyšování povědomí o sluchovém postižení široké laické i odborné veřejnosti. Pořádá odborné semináře, workshopy, konference. Na této stránce naleznete informace o aktuálně připravovaných vzdělávacích akcích i zprávy z těch, které už proběhly.

Nabídka interaktivních programů pro MŠ a ZŠ – poznáváme svět neslyšících

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: 235 517 313
Email: Kontaktní osoba: Mgr. Jana Fenclová