• Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.
  • Hábova 1571, 15500 Praha 5
  • IČ 00499811
  • slider

    Pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny

  • 11807677_869517843128830_7434671847193913057_o
  • 12

Kde nás najdete

Karlovarský krajÚstecký krajPlzeňský krajJihočeský krajPrahaStředočeský krajVysočinaJihomoravský krajZlínský krajMoravskoslezký krajOlomoucký krajPardubický krajKrálovéhradecký krajLiberecký kraj

Působíme v celé České republice.
V aktivní mapě najdete, jaké služby
ve Vašem kraji poskytujeme.

Informace pro dárce a sponzory

DĚKUJEME!
Váš příspěvek je pro nás důležitou finanční podporou, která nám umožňuje udržovat a rozvíjet stávající služby a vytváře služby nové.

DAR

Darem rozumíme bezplatný převod majetku na základě darovací smlouvy. Dar může mít formu jak peněžních prostředků (jedná se tedy o finanční dar), tak formu movité věci (věcný dar), tak i věci nemovité (jedná se také o věcný dar), či jiného majetkového prospěchu (např. majetková autorská práva). Obdarovaný za dar dárci neplatí žádné peníze, ani za poskytnutí daru neposkytuje dárci protiplnění. V darovací smlouvě se však může uvést účel využití daru.

Dárce – fyzická osoba

Dárce – fyzická osoba (podnikatel s přiděleným identifikačním číslem nebo zaměstnanec) může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000 Kč.  V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Zaměstnanci, jimž zaměstnavatel zpracovává roční zúčtování daně, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku.
Podnikatelé uplatní odpočet darů z daní  při zpracování svého daňového přiznání. Obdobně uplatní odpočet daru zaměstnanci, kteří podávají  vlastní daňové přiznání.

Dárce – právnická osoba

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru.

SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK

Sponzorským příspěvkem se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora.
Za poskytnutí sponzorského příspěvku sponzor v převážné většině případů požaduje určité protiplnění. Nejčastěji propagaci v přesně sjednaném rozsahu a přesně sjednaným způsobem. Takovou formou propagace poskytovatele sponzorského příspěvku (neboli sponzora), ke které se příjemce může zavázat, může být třeba uvedení názvu sponzora v materiálech příjemce (například na webových stránkách příjemce, na propagačních materiálech příjemce)či v rámci prezentace sponzorů na tiskové konferenci apod. Poskytování sponzorských příspěvků, tedy sponzorování, může probíhat na základě tzv. reklamních smluv nebo smluv o poskytnutí sponzorského příspěvku či smluv obdobných, často například na základě smlouvy o spolupráci.

Daňový pohled na sponzoring

Sponzoring je běžnou službou, a tak je třeba na něj i z pohledu daňového nazírat. Firma, která platí např. za reklamní plochu, tak je pro firmu výdaj (náklad) na reklamu běžným provozním daňově uznatelným nákladem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571, 155 00 Praha  5 – Stodůlky
IČ: 00499811   DIČ: CZ00499811
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1; č. účtu: 16835061/0100

Chcete-li podpořit naši organizaci, obraťte se prosím na paní ředitelku Mgr. Janu Fenclovou (+420 603 710 748, ), nebo na vedoucí jednotlivých služeb, pokud máte zájem podpořit konkrétní aktivitu nebo službu.